news-details

DEVA Partili Ekmen: “Torba yasalar, yasamayı kadük hale getirmektedir”

Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemine geçilmesiyle birlikte meclisin denetim faaliyetlerinin zayıflamış olduğunu belirten Ekmen, yasama faaliyetlerinin de torba yasalarla kadük hale getirildiğini ifade etti:

“Sayın Başkanım, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişten sonra Meclisin denetim faaliyetleri oldukça zayıflamış durumdadır, elde bir tek yasama faaliyeti kalmaktadır, yasama faaliyetinin de torba yasalarla kadük hâle getirildiği gözükmektedir. Plan ve Bütçe Komisyon Başkanımız Sayın Muş’un başarılı, dengeli ve özenli Başkanlık yönetimine rağmen bu torba yasa içerisinde en az üç ayrı komisyonu ilgilendiren düzenlemeler olduğu ve 5 madde ihdasının da Komisyon görüşmeleri esnasında yapıldığını görmekteyiz. Bir önceki düzenlemede 1 İnfaz Yasası maddesi geçirilmişti. Sayın Başkan, acaba Komisyonuna haksızlık yapıldığını düşünmekte midir? Diğer komisyonların çalışmalarının kadük hale getirilmesini torba yasalar yoluyla nasıl değerlendirmektedir?”

  Hibya Haber Ajansı