news-details

Şok Marketler'in Future Teknoloji ile birleşimi

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

''Şirketimizin, Türk Ticaret Kanununun 136 vd. maddeleri hükümleri, Kurumlar Vergisi Kanununun 18, 19 ve 20. maddeleri hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunun 642199 sicil sayısında kayıtlı olan şirketimiz bağlı ortağı Future Teknoloji Ticaret Anonim Şirketi'ni tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devralınması suretiyle, ortaklık yapısı itibariyle kolaylaştırılmış usulde, şirketimiz bünyesinde birleşmesine, bu amaçla birleşme sözleşmesi ve ilgili diğer belgelerin hazırlanmasına, işlemin, işleme taraf şirketlerin 31.12.2023 tarihli SPK'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmuş finansal tablolarının esas alınarak gerçekleştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi uyarınca, kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemiyle birleşmenin gerçekleştirilecek olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanununun 147. maddesinde yer alan yönetim kurulu raporunun hazırlanmamasına, SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13/2 maddesi uyarınca bağımsız denetim raporuyla birleşme raporunun hazırlanmamasına ve uzman kuruluş görüşü alınmamasına, işlemin SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamına girmeyeceğine ve 15/ç maddesi uyarınca pay sahiplerimiz açısından ayrılma hakkının doğmayacağına karar verilmiştir. Birleşme nedeniyle, şirketimizin sermayesi artırılmayacak olup, birleşme işlemi mali tablolara etki etmeyecek ve herhangi bir fon çıkışına sebebiyet vermeyecektir. Bu kapsamda, SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca duyuru metni, birleşme sözleşmesi ve tebliğin öngördüğü birleşme işlemine ilişkin başvurularda gerekli diğer bilgi ve belgelerin hazırlanarak SPK'ya onay için başvurulmasına karar verilmiştir.''
 

  Hibya Haber Ajansı